Agenda
Resultats
Preu Entrades
Acreditacions

Què passarà si no es poden finalitzar les lligues? Protocol de les categories sota control de la FCF

30 Setembre 2020 Redacció
I si s'aturen les lligues indefinidament? I si s'aturen les lligues indefinidament? CE Europa

La Federació Catalana de Futbol (FCF) ha publicat el protocol que seguirà en cas que aquesta nova temporada tampoc pugui finalitzar.

En el cas dels equips depenents de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), els primers equips masculí i femení i el Juvenil A, la forma de resoldre les competicions segueix un mateix patró per a les categories amb grup únic: es dona per finalitzada sense efectes ni ascensos ni descensos si no es pot disputar la primera volta o 50% dels partits de les primeres fases. En cas d'arribar al 50%, es decidiran títol, ascensos i descensos segons les classificacions del moment de l'aturada. Si la categoria en qüestió està enguany formada per subgrups, com és el cas del Primer Equip masculí, es deixa en mans de la Comissió Delegada de la RFEF la seva resolució.

Així mateix, si en el moment de l'aturada alguns equips tenen partits pendents, han restat aturats per prevenció Covid-19 o, pel motiu que sigui, no tenen exactament els mateixos partits completats que la resta, el càlcul de la classificació final es realitzarà per coeficient.

Per la seva banda, l'ens federatiu català ha fet pública la següent resolució:


Normativa a aplicar per la FCF


En el marc del protocol Covid-19 publicat per l’FCF, en cas d’impossibilitat de finalització de les competicions corresponents a la temporada 2020-2021, la Junta Directiva acordarà els efectes classificatoris d’aquesta d’acord amb l’establert a la Disposició Addicional Tercera del Reglament General, aprovada per l’Assemblea General Ordinària de l’FCF celebrada el passat dia 20 d’agost i que és el següent:

1. Si en les competicions corresponents a la temporada en curs no es poden completar la totalitat dels partits previstos als respectius calendaris competicionals per causes excepcionals de força major decretada per les autoritats governatives, sanitàries i/o esportives competents, pel motiu que sigui, la Junta Directiva de la Federació Catalana de Futbol queda expressament facultada per a determinar els efectes classificatoris de la temporada de què es tracti, i modificar el que estigui establert al respectiu Pla de Competicions per a cadascuna de les categories i divisions.

2. Per a la determinació dels efectes classificatoris que corresponguin s’hauran de seguir els següents criteris:

a) Si en la competició en qüestió no s’han completat la totalitat dels encontres corresponents a la primera volta, o bé no s’ha completat la primera fase en les competicions que es disputin en dues fases, es declararà la temporada finalitzada sense que es produeixin ascensos ni descensos, i per tant els equips quedaran enquadrats per a la temporada següent en la mateixa divisió en què van militar en la temporada finalitzada.

b) Si en la competició en qüestió s’ha completat la primera volta, o bé s’ha completat la primera fase en les competicions que es disputin en dues fases, es determinarà l’ordre classificatori d’acord amb els partits disputats fins al moment de l’aturada de les competicions, i sobre aquest ordre classificatori s’aplicaran als ascensos i descensos previstos al respectiu Pla de Competicions, quedant els equips enquadrats per a la temporada següent en la divisió que correspongui en aplicació dels indicats ascensos i descensos.

3. La normativa de desempat entre dos o més equips serà la que s’estableix a l’article 220 del Reglament General, efectuant-se però les següents adaptacions en atenció a la situació competicional existent en el moment de l’aturada de la competició:

a) Si es produeix un empat entre dos equips, sigui a punts –amb igualtat de partits disputats– o a coeficient, la normativa de desempat aplicable serà la que s’estableix a l’article 220.2 del Reglament General, tot i que només es tindrà en compte el primer criteri (diferència més gran de gols a favor, sumats els gols en pro i en contra segons el resultat dels dos partits jugats entre ells) si entre els dos equips s’han celebrat els encontres corresponents a la primera i a la segona volta. Si no és així, es passarà directament al segon criteri (diferència més gran de gols a favor, tenint en compte tots els obtinguts i rebuts en el decurs de la competició); o si l’empat persisteix, al tercer criteri (equip que hagi marcat més gols). Si els equips entre els quals s’ha de desfer l’empat no han disputat el mateix nombre de partits, aquest tercer criteri se substituirà pel coeficient de gols marcats (gols marcats dividits entre partits jugats).

b) Si l’empat es produeix entre més de dos equips, s’aplicarà directament l’apartat c) de l’article 220.3 del Reglament General, establint-se com a norma de desempat la diferència més gran de gols obtinguts i rebuts, considerant tots els partits del campionat disputats o, si continua l’empat, desfent-se aquest a favor del club que hagi marcat més gols. Si els equips entre els quals s’ha de desfer l’empat no han disputat el mateix nombre de partits, aquest darrer criteri se substituirà pel coeficient de gols marcats (gols marcats dividits entre partits jugats).

c) En aplicació de l’article 220.6 del Reglament General, en el cas que s’hagi de determinar l’ordre classificatori entre equips classificats en una mateixa posició de diferents grups de la mateixa categoria i divisió, i aquests estiguin formats per diferents nombres d’equips, aquest ordre es decidirà pel sistema de millor coeficient, que resultarà de dividir els punts obtinguts entre els partits jugats. Si existeix empat a coeficient, aquest es resoldrà per la millor diferència de gols. Si els equips entre els quals s’ha de desfer l’empat no han disputat el mateix nombre de partits, aquest darrer criteri se substituirà pel coeficient de gols marcats (gols marcats dividits entre partits jugats).

d) En les competicions corresponents a la modalitat de Futbol Sala i en aplicació de l’article 220.6 del Reglament General, en els casos en què el Pla de Competicions de Futbol Sala de l’LCFS estableixi que els ascensos es guanyaran a través de la disputa d’eliminatòries de play-off, i tenint en compte la impossibilitat de la seva celebració, es respectarà l’aparellament de les eliminatòries dels play-off, i entre els equips aparellats es determinarà el guanyador de l’eliminatòria segons els criteris i ordre següent:

1r. L’equip amb millor coeficient (punts dividits entre partits disputats).

2n. L’equip amb millor diferència de gols a favor, tenint en compte però tots els obtinguts i rebuts en el decurs de la competició.

3r. L’equip amb millor coeficient de gols anotats (gols marcats dividits entre partits disputats).

 

No trobes l'article que busques?
Si busques un anterior a Juny del 2014, probablement sigui a la Hemeroteca

acidH TEB FederacioAcell