Imprimir aquesta pàgina

Es constitueixen la Junta i Mesa electorals

19 Novembre 2020 Redacció
Una imatge de la reunió celebrada avui Una imatge de la reunió celebrada avui Àngel Garreta

En reunió celebrada a les oficines del CE Europa, ha quedat configurada la composició i la presidència d'aquests dos òrgans.

El Síndic del Soci, Xavier Guillén, càrrec que, estatuts en mà, ha d'auxiliar (amb veu però sense vot) en les funcions de la Junta i Mesa Electoral tot tenint el dret a assistir a les respectives reunions, ha donat la benvinguda als membres designats per sorteig i ha procedit a explicar el funcionament d'aquests òrgans. Posteriorment, per elecció dels propis membres han quedat formalitzades les composicions de Junta i Mesa electoral amb l'elecció de les respectives presidències. Maria Antònia Morell i Ricardo, sòcia 356, és la presidenta de la Junta Electoral i Salvador Ibáñez i González, socí 28, el de la Mesa.

Així queda composada la titularitat i la suplència (en cas de necessitat) tant de la Junta Electoral com la Mesa Electoral. Citem els socis per càrrec en la titularitat i per ordre de suplència al costat del seu número de carnet:


JUNTA ELECTORAL

Titulars

Maria Antònia Morell i Ricardo (356) · PRESIDENTA
Ramon Vila i Martínez (380)
Jaume Balagué i Mazón (4) 

Suplents

Ramon Botet i Pont (145)
Daniel Sánchez i Rodríguez (251)
José Miguel Bajo Martín (85)


201119 formalitzacio 1
Maria Antònia Morell, presidenta de la Junta Electoral


MESA ELECTORAL

Titulars

Salvador Ibáñez i González (28) · PRESIDENT
Mateu Vidal i López (164)
Mercedes Garcia i Bayón (143)

Suplents

Jorge Xancó i Sánchez (248)
Mercè Bofarull i Blázquez (81)
David Vilajoana i Eduardo (180)


201119 formalitzacio 2
Salvador Ibánez, president de la Mesa Electoral


Recordatori important

La Junta Electoral avui formalitzada ha validat la data límit per fer efectiu l'abonament de la quota del carnet de soci per poder votar en les properes eleccions. Aquesta data límit serà el 27 de novembre a les 19 hores (a les oficines del club). Qualsevol carnet renovat a posteriori no podrà exercir el dret a vot donat que el cens definitiu ja estarà tancat, signat i autenticat per la Junta Electoral un cop acabat el període de reclamacions.


La curiositat de la llista: l'entrenador de l'Europa a la suplència de Mesa

El sorteig que es va celebrar dimarts per escollir Junta i Mesa electorals és pur entre tots els membres de ple dret i majors d'edat. David Vilajoana, tècnic de la primera plantilla masculina del club, és també soci de l'Europa des de fa temps i ha sortit escollit com a tercer suplent de mesa, un càrrec que, si cap indisposició es fa present, no haurà d'exercir el 20 de desembre, dia de les votacions.

 

Articles més recents relacionats per etiquetes