agenda

barra-banner-1
barra-banner-1
barra-banner-1

Convocatòria d'Assemblea General Ordinària i Extraordinària pel 18 de novembre

01 Novembre 2021 Redacció
Un soci repassant el pressupost en la darrera Assemblea General presencial Un soci repassant el pressupost en la darrera Assemblea General presencial Arxiu CE Europa (Àngel Garreta)

El CE Europa convoca la seva Assemblea anual i també una d'extraordinària -a continuació- per a modificar els estatuts.

Assemblea General Ordinària

D’acord amb l’article 36.2 dels estatuts del club, el CE Europa informa de la convocatòria d'Assemblea Ordinària de socis i sòcies del Club Esportiu Europa.

DATA: Dijous 18 de novembre de 2021
HORA: 18:30 hores en primera convocatòria i 19:00 hores en segona convocatòria
LLOC: Centre Moral i Instructiu de Gràcia, "El Centre" (c/ Ros de Olano, 9)

Punts de l'ordre del dia

1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea anterior.

2.- Memòria d’activitats i esportiva de l’exercici 2020/2021.

3.- Informe del President.

4.- Informació sobre el procés de licitació del Camp de l’Àliga.

5- Presentació i aprovació, si s’escau, de la liquidació i estat de comptes de l’exercici 2020/2021.

6.- Presentació i aprovació, si s’escau , del pressupost de l’exercici 2021/2022

7.- Ratificació dels càrrecs com a vocals de la Junta Directiva dels senyors Antoni Pardo Ayuso, Jordi Collell Codina, Roger Marco Cussó i Ramon Armengol Enguix.

8- Ratificació dels patrocinadors que apareixen a les samarretes del Primer Equip masculí.

9-Proposta de modificació de les quotes de socis i sòcies

10- Informe anual del Síndic de les sòcies i socis.

11- Informe anual de la Comissió de Control i Transparència.

12.- Informe anual de la Comissió de Disciplina Social.

13.- Torn obert de paraules


D’acord amb l’article 37 dels estatuts del club, per poder assistir a l’Assemblea caldrà ser major d’edat, tenir un any d’antiguitat com a soci i estar al corrent de pagament de la quota del carnet de soci o sòcia. D’acord amb l’article 44 dels estatuts del club, els socis i les sòcies tindran a la seva disposició, per a consulta reservada a les oficines del club, la següent documentació: informe de l’auditoria de comptes, informe liquidació pressupost 2020/2021, balanç i compte de resultats exercici 2020/2021 i pressupost exercici 2021/2022. Aquesta documentació es podrà consultar dels dies 3 al 17 de novembre (Horari: de 16 a 19:30 hores, de dilluns a dijous i de 16 a 18:30 hores els divendres).Assemblea General Extraordinària

D’acord amb l’article 166 dels estatuts del club, el CE Europa informa de la convocatòria d'Assemblea Extraordinària de socis i sòcies del Club Esportiu Europa.

DATA: Dijous 18 de novembre de 2021
HORA: A la finalització de l'Assemblea General Ordinària
LLOC: Centre Moral i Instructiu de Gràcia, "El Centre" (c/ Ros de Olano, 9)

Únic punt de l'ordre del dia

1- Se sotmet a votació la proposta de modificació de l’article 4 (Declaració de principis i valors), apartat 4 dels estatuts del CE Europa, substituint l’actual text “La no discriminació per raó de naixement, raça, sexe o qualsevol altra circumstància personal o social és un principi innegociable” per aquest altre: “La no discriminació per raó de naixement, raça, sexe o qualsevol altra circumstància personal o social és un principi innegociable. És per això que el Club Esportiu Europa es declara oficialment antifeixista, antimasclista, antihomòfob, antiracista i antibullying".

 

No trobes l'article que busques?
Si busques un anterior a Juny del 2014, probablement sigui a la Hemeroteca

acidH TEB SpecialOlympics Footters