Agenda
Resultats
Preu Entrades
Acreditacions

Noticies FemenI 2223
Noticies CasaVicens

L'Europa declara conclòs el procés de moció de censura

10 Juny 2022 Redacció
Comunicat oficial Comunicat oficial CE Europa

La Junta Directiva del CE Europa notifica als promotors de la moció que aquesta no pot tirar endavant per falta de documentació.

El CE Europa fa extensiu als seus socis un escrit de 5 pàgines amb els acords, raonaments i referències legals i estatutàries que duen a prendre aquesta decisió.

Els socis i sòcies poden consultar el document, que també s'ha fet arribar als socis promotors de la moció, en aquest enllaç PDF.


COMUNICAT OFICIAL

COMUNICAT DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CLUB ESPORTIU EUROPA SOBRE LA MOCIO DE CENSURA

La Junta Directiva del Club Esportiu Europa vol informar als socis i sòcies sobre la moció de censura presentada per tres socis del Club:

1.- El 3 de maig de 2022, el socis Sr. Roger Marco Cussó (179), Sr. Ramon Armengol Enguix (228) i Sr. Jordi Collell Codina (311) van presentar a les oficines del Club un escrit en què anunciaven la seva intenció de presentar una moció de censura contra tots els membres de la Junta Directiva i sol·licitaven el lliurament de les butlletes per recollir les signatures de suport. El Club els va segellar una còpia de l’escrit que van presentar.

2.- El Club va lliurar als socis promotors de la moció de censura les butlletes en model oficial, que van ser retirades el dia 10 de maig de 2022.

3.- El 26 de maig de 2022, els tres socis promotors van personar-se a les oficines del Club i van lliurar, únicament, les butlletes amb les signatures de suport per part del socis i sòcies del Club, de les que disposen d’una còpia segellada pel Club. Els promotors no van lliurar la sol·licitud formal on havia de constar la motivació de la seva iniciativa que, en aquest supòsit, era fonamental, atès que els socis promotors de la moció de censura van ser directius del Club, i corresponsables de totes les decisions preses fins al 14 de febrer de 2022, dia que van presentar la seva renúncia.

4.- La documentació lliurada pels promotors va ser enviada a la Federació Catalana de Futbol per tal que designessin el seu delegat que havia d’actuar com a president de la Mesa del vot de censura, la constitució de la qual s’havia de produir, com a màxim, el 8 de juny de 2022.

5.- El dia 8 de juny de 2022, a les 18:41 hores, la Federació Catalana de Futbol va comunicar que no podia designar cap representant a la Mesa del vot de censura per mancances en la documentació lliurada pels promotors, ja que no havien presentat la sol·licitud formal i adequadament motivada que exigeix l’article 106.2.f) dels estatuts del Club. De manera immediata, a les 20:38 hores del mateix dia, el Club va comunicar als promotors la notificació rebuda de la Federació Catalana de Futbol i els va avançar que el procés quedava conclòs al no poder-se constituir la Mesa del vot de censura.

6.- El mateix dia 8 de juny de 2022, a les 21:00 hores, es va presentar a les oficines del Club el soci Jordi Collell Codina amb la pretensió que s’imprimís un arxiu ubicat en el seu telèfon que deia que era la sol·licitud formal i motivada de la moció de censura i se li segellés com a prova de la seva presentació. Ni ell ni els altres dos socis van dir res des del 26 de maig (quan van presentar les butlletes) fins al 8 de juny quan van rebre el comunicat anunciant la notificació de la Federació Catalana de Futbol.

7.- A partir d’aquest moment, els promotors de la moció de censura s’han dedicat a donar una versió interessada dels fets que s’han relacionat cronològicament, inclosa l’emissió d’un comunicat a les xarxes socials on en cap moment es fa pública l’existència del document en qüestió segellat pel Club, el que implica, amb rotunda i manifesta claredat, la seva inexistència. A criteri d’aquesta Junta Directiva, aquesta reacció només pretén generar una confusió interessada per diluir i desplaçar les pròpies responsabilitats derivades de no haver actuat d’acord a la normativa dels estatuts del Club. La Junta Directiva reitera que sempre ha lliurat rebut de tota la documentació presentada pels promotors des del 3 de maig de 2022 i que, entre aquesta documentació, no ha estat mai la sol·licitud formal de la moció de censura degudament motivada.

8.- La Junta Directiva, en reunió extraordinària, convocada d’urgència i celebrada el 9 de juny de 2022, ha acordat la conclusió del procés de moció de censura per la impossibilitat de constituir la Mesa del vot censura degut al incompliment dels requisits estatutaris per part dels promotors. La Junta Directiva subratlla que la conclusió del procés de moció de censura és una decisió que s’ha hagut d’adoptar a la vista de la postura de la Federació Catalana de Futbol que ha detectat la mancança en què han incorregut els promotors de la moció de censura i perquè té l’obligació, com a representant legítima de tots els socis i sòcies del Club, de vetllar pel respecte i compliment dels estatuts del Club. La Junta Directiva va acordar comunicar a tots els socis el contingut de l’acord pres per unanimitat a través de la seva publicació a la pàgina web oficial del Club.

9.- Finalment, la Junta Directiva vol fer saber als socis i sòcies del Club que no contribuirà a la divisió de la seva massa social ni a replicar les declaracions i missatges que puguin publicar els socis promotors de la moció de censura, la qual cosa no es pot interpretar, en cap cas, com una acceptació o conformitat del que es pugui dir o publicar per part d’ells.

La Junta Directiva té una responsabilitat envers al Club i considera que la institució està per sobre de les persones. En aquest sentit constata, amb preocupació, que la conflictivitat interessada i artificiosa que s’està generant subordina els veritables interessos del Club a determinades ambicions personals, plantejament que no es pot compartir quan es fa servir el “tot si val” per assolir-lo.

La Junta Directiva lamenta l’assetjament i violència verbal de determinats usuaris de les xarxes socials, especialment a Twitter, que, mostrant-se clarament favorables a la moció de censura i alguns emparats en l’anonimat, es dediquen a insultar i atacar personalment i de manera indiscriminada els membres d’aquesta Junta Directiva, excedint els límits del dret de crítica per atemptar gratuïtament contra el seu honor.

Finalment, la Junta Directiva confia que el debat intern s’ajusti i quedi reconduït a les mínimes normes de convivència i respecte entre els socis i sòcies del Club, recordant, encara que sigui una obvietat, que tots i totes som europeistes i tenim el deure i l’honor de conservar i fer créixer un llegat de més de 115 anys.

Gràcia, 10 de juny de 2022.