Agenda
Resultats
Preu Entrades
Acreditacions

Comunicat del club sobre el vot de censura

14 Setembre 2022 Redacció
Comunicat Comunicat CE Europa

La Junta Directiva del Club Esportiu Europa emet una nova informativa als seus socis i sòcies sobre el procés de moció.

Comunicat

Benvolguts socis,

El passat dimarts dia 13 de setembre, a la seu de la Federació Catalana de Futbol, es va celebrar la reunió de la Mesa del Vot de censura que estava programada des de la seva constitució.

La Mesa del Vot de censura va acordar, per majoria, no admetre a tràmit la sol·licitud de moció de censura presentada per tres socis ex directius.

La raó de la inadmissió de la sol·licitud és que gairebé la meitat de les paperetes de suport presentades (36 de 79) incloïen una signatura sense coincidència amb les signatures del documents oficials d'identificació adjuntats.

La resolució no és ferma i pot ser recorreguda davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana de Futbol.

La Junta Directiva vol comunicar i informar als socis i sòcies del Club les següents qüestions:

1).- Els promotors de la moció han demostrat desconèixer els estatuts del Club: a la primera sol·licitud no van acompanyar la motivació de la seva iniciativa i van acusar a la Junta Directiva, sense cap prova com acostuma a ser habitual, d'haver-la fet desaparèixer per justificar la seva imperícia; a la segona, han estat incapaços de complir amb els mínims requisits de l'article 106.2, apartats c) i f), dels Estatuts i, per justificar-se, ataquen a la resta de membres de la Mesa del Vot de censura. Els promotors han deixat palès que prefereixen cercar responsables de les seves errades abans de fer autocrítica.

Com va passar amb la sol·licitud de moció de censura iniciada el 3 de maig de 2022, els promotors han actuat sense ajustar-se als estatuts del Club, optant per reinterpretar-los a conveniència per justificar la seva actuació. Durant la reunió, un dels promotors i exdirectiu, Jordi Collell, possiblement afectat al comprovar que moltes de les paperetes de suport tenien unes signatures objectivament diferents a les del document oficial d'identificació, va acabar exigint als representants de la Junta Directiva que callessin.

2).- Els promotors van publicar un comunicat el mateix dimarts, hores després de la reunió, en el qual, com era previsible a la vista de la seva actitud durant la reunió de la Mesa, arrabassen contra tot i tothom. En aquest comunicat, fruït de la seva seguretat a pesar d'haver-se tornat a equivocar per segona vegada, afirmen que les al·legacions presentades per la Junta Directiva contra la motivació de la moció de censura han estat desestimades "com era d'esperar". A diferència dels promotors de la moció, la Junta Directiva no està d'acord amb la decisió presa per la Mesa del Vot de censura en aquesta qüestió i, en particular, el vot del seu President, però respecta la decisió i no dirigirà cap atac personal contra l’esmentat President. De tota manera, la Junta Directiva es referma en el contingut de les al·legacions presentades i reitera que no hi ha cap fet que justifiqui una moció de censura més enllà de l'interès personal dels seus promotors per avançar les eleccions; que la seva actuació és un abús de dret perquè els promotors van contra els seus propis actes al voler censurar decisions en les que ells han participat de manera directa quan eren directius, sense deixar mai constància de la seva oposició; i, finalment, perquè bona part del seu escrit de motivació està basat en fets que no s'ajusten a la realitat, volent creure la Junta Directiva que és més per desconeixement que per mala fe. Els socis i sòcies poden consultar les al·legacions presentades per la Junta Directiva a través d'aquest enllaç.

3).- Les paperetes de suport de la segona moció de censura han estat en custòdia del Club des de que van ser presentades pels socis promotors el 18/7/2022. Durant la reunió de la Mesa d’ahir, quan el soci Jordi Collell Codina va anar constatant la manca de coincidència de les signatures quan eren revisades una a una, en una mostra més de falta de respecte als representants de la Junta Directiva, els va acusar, en dues ocasions, d'haver "manipulat" les paperetes. Quan se li va fer veure la gravetat de l'afirmació, va recular de seguida per dir que "manipular" volia dir “tocar amb les mans” i no "alterar (alguna cosa) d'una manera fraudulenta", que és el que van entendre la resta de membres de la Mesa pel context i forma en què es va dir. Aquest és el nivell que va mostrar un dels promotors durant una reunió celebrada a la seu de la Federació que, no oblidem, és l'entitat que organitza les competicions esportives en les que participen els equips del nostre Club. Com es va informar prèviament, aquest concret promotor ja va utilitzar una desafortunada expressió bèl·lica en una reunió celebrada el 10 de juny de 2022 a les oficines del Club, al afirmar que si la moció no prosperava, convertirien el Club en "un Vietnam". Una advertència d’aquest tipus no sembla massa democràtica.

Les paperetes que van lliurar els promotors al Club són les que es van presentar a la reunió de la Mesa del Vot de censura. No en va faltar cap, no va faltar cap document d’identitat i no va haver cap alteració del seu contingut, sent la prova més evident el fet que els promotors no van fer constar cap protesta a l'acta de la reunió. Cal dir que els Estatuts no diuen res sobre la custòdia de les paperetes, raó per la qual les interpretacions que fan els promotors de la moció sobre aquesta qüestió és interessada. La custòdia i/o revisió de les paperetes de suport és només una cortina de fum per evitar haver d'assumir la responsabilitat d'una actuació que no va es va ajustar a les normes dels Estatuts Socials.

4).-  Els promotors són els que tenen la càrrega i el deure estatutari de recollir les signatures que donen suport a la seva iniciativa i, per tant, són els que han de vetllar per la correcta identificació del soci i sòcia signant a través de comprovar la coincidència entre la signatura de la papereta i del document d’identitat, ja que és un acte que es fa, necessàriament, de manera presencial i personal. La recollida de suports és una fase del procés de moció de censura en què no intervé la Junta Directiva, que es limita a rebre una documentació sense participar en la seva elaboració. Per tant, la manca de coincidència de signatures només és imputable als promotors de la iniciativa, no a la resta de membres de la Mesa del Vot de censura. Tots els processos de moció de censura funcionen igual però els promotors volen que en el nostre Club sigui diferent. Va ser de vergonya aliena escoltar el catàleg d'excuses i explicacions que va arribar a donar l'esmentat Jordi Collell per justificar l'evidència de la diferent grafia i traces de gairebé la meitat de les signatures presentades. De fet, eren tant evidents les diferències entre les signatures que, durant la revisió de les paperetes, els dos promotors van arribar a reconèixer que no eren vàlides 16 de les 36 signatures subjectes a revisió per la manca de coincidència de les signatures.

5).- Resulta profundament preocupant que uns exdirectius que han vist fracassar en primera instància, per segon cop, una sol·licitud de moció de censura puguin afirmar que les signatures dels socis gaudeixen de presumpció de veracitat per justificar la seva actuació. Un altra vegada tornen a errar en el tir: ningú nega ni ha negat les signatures, ja que l'únic que va acordar la Mesa del Vot de censura, per majoria (que és com funcionen els òrgans col·legiats de naturalesa democràtica), és que en 36 paperetes de suport presentades la signatura que constava no es corresponia amb el document oficial d'identitat, la qual cosa és un requisit previst a l'article 106 dels Estatuts. La invalidesa d'aquestes 36 paperetes no requeria d'un informe de grafòleg com diuen els promotors, a la vista de les evidents diferències que es podien advertir en una revisió mínimament acurada. De fet, tot era molt més fàcil: havien d'haver vetllat perquè la signatura de la papereta coincidís amb la del document oficial d'identitat. Es tracta d'una formalitat bàsica i imprescindible en un procés d'aquesta naturalesa per garantir, justament, la seva qualitat democràtica. No ho sabien o, si ho sabien, no ho van fer, i a ara es lamenten i decideixen centrifugar les seves responsabilitats cap a la resta de membres de la Mesa del Vot de censura.

La Junta Directiva comença a contemplar amb preocupació la fixació i contumàcia dels socis promotors de la moció de censura. Fan tot tipus d'acusacions mancades de prova, difonent-les entre els socis i sòcies per crear un ambient enrarit, tal com va anunciar que passaria un dels promotors ("convertirem el Club en un Vietnam"). La Junta Directiva no pot compartir aquesta política d'acorralament i tot s'hi val.

La Junta Directiva ha fet un esforç molt important a nivell esportiu i econòmic per possibilitar els èxits esportius dels nostres equips masculins i femenins a les competicions en les que participen i tem que tot aquest soroll institucional, només justificat per interessos personals, pugui perjudicar la marxa esportiva dels equips del nostre Club, raó per la qual apel·lem a la serenor, proporcionalitat i respecte entre els socis i sòcies del Club.

Endavant Europa, sempre endavant.

Barcelona, 14 de setembre de 2022

acidH TEB SpecialOlympics