agenda

barra-banner-1
barra-banner-1
barra-banner-1

L'Europa tanca l'any celebrant la seva Assemblea General Ordinària

31 Desembre 2014
Vista de l'acte des del mig de la sala Vista de l'acte des del mig de la sala Àngel Garreta

El penúltim dia del 2014 va servir per tancar l'exercici esportiu i econòmic de la temporada 2013/2014 al CE Europa en mode d'Assemblea anual. Un total de 44 socis van fer acte de presència al Club Tennis La Salut per repassar i aprovar els set punts de l'ordre del dia establerts per la convocatòria del club.

A mode de resum, tots els punts de l'ordre del dia que s'havien de votar van rebre el vist-i-plau dels associats, sigui per unanimitat en alguns casos o per majoria simple en d'altres. A continuació us oferim una cronologia de l'acte punt per punt.

Assemblea General 2014

A les 19:32 hores va donar inici l'Assemblea General Ordinària 2014. El vicepresident Arturo Ramírez va prendre la paraula per saludar els socis i sòcies presents i donar la benvinguda a l'acte i va comentar que, segons llista de registre, hi havia presents a la sala 5 socis amb menys d'un any d'antiguitat i que, fent complir els estatuts vigents, aquestes persones no podien romandre a l'Assemblea, abandonant els afectats la mateixa abans de passar al primer punt de l'ordre del dia.

1. Lectura i aprovació de les actes: Ordinària 2013 i Extraordinària 2014

Arturo Ramírez, com a secretari de la junta, va fer la lectura de les actes de l'Assemblea General Ordinària 2013 i de l'Assemblea General Extraordinària 2014 (que va servir per aprovar els nous estatuts del club). Finalitzada la lectura es van sotmetre totes dues actes a aprovació amb els següents resultats:

* Assemblea Ordinària 2013 · 43 socis presents en aquell moment: 2 en contra, 4 abstencions i 37 a favor.
* Assemblea Extraordinària 2014 · 43 socis presents en aquell moment: 0 en contra, 0 abstencions i 43 a favor.

2. Informacions diverses

Van prendre la paraula el president del club, Guillaume De Bode i el tresorer, Robert Biete, per comentar diversos aspectes del club com deutes amb assegurances o l'impost de l'IBI i els pagaments que s'estan realitzant i canalizant al respecte i a l'ordre del dia, així com que durant el proper mes de gener hi haurà una reunió amb totes les parts implicades en les reclamacions dels aparcaments. Respecte a possibles drets de formació per la promoció esportiva i professional del jugador Roman Golobart, el president va llegir la resposta de la RFEF a la petició de l'Europa conforme l'organisme afirma que el CE Europa no té dret a reclamar drets de formació.

Així mateix, el president va destacar la importància de la campanya empresarial 'Soci 1907' i l'aportació recent que estan fent empreses com Geseme, Unilever o Caixa d'Enginyers. En un altre ordre de coses, Robert Biete va exposar que al club se li ha denegat la declaració d'utilitat pública. Per la seva banda, el vicepresident Arturo Ramírez va explicar als socis que el club s'havia reorganitzat administrativament i que la gestió del mateix passava a mans d'un grup de treball encapçalat per Jordi Vela i que incorpora membres de diferents estaments del club, com Dani Contreras (coordinador i segon entrenador del Primer Equip), Xavier Lucas (coordinador de l'Escola), Ferran Ferran (comptable) i Sílvia Osta (administrativa d'oficines).

3. Memòria esportiva i econòmica

En la lectura d'aquests apartats van intervenir el vicepresident Ramírez i el tresorer Biete, qui va afirmar que si la llei espanyola no fa grans canvis en matèria de regularització econòmica, l'Europa podrà seguir complint els seus objectius pressupostaris els propers anys.

4. Aprovació de la liquidació de l'exercici econòmic 2013/2014

Robert Biete va explicar el tancament del darrer exercici i va presentar, entre les xifres al detall que van rebre en mà tots els assistents, un superàvit de 37.866 euros. Finalitzada la seva intervenció i abans de la votació d'aquest punt, van intervenir diferents socis. Es van formular dubtes sobre el funcionament econòmic de la Fundació, qui assumia possibles impostos i es va proposar demanar, sota pregunta vinculant, document de conformitat en l'exempció de donacions. El vicepresident Arturo Ramírez va prendre nota de la proposta afirmant que la junta directiva l'estudiarà. També es va sol·licitar informació sobre el vincle de Geseme amb el club. Un cop van intervenir els socis que van demanar torn de paraula per comentar aspectes d'aquest punt de l'ordre del dia es va sotmetre el tancament de l'exercici a votació amb aquest resultat:

42 socis presents en aquell moment: 11 en contra, 7 abstencions i 24 a favor.

5. Aprovació del pressupost de la temporada 2014/2015

Robert Biete va tornar a intervenir per presentar els números pressupostats per la temporada en curs que ara mateix ens ocupa. Finalitzada la seva exposició es va sotmetre a votació:

40 socis presents en aquell moment: 10 en contra, 8 abstencions i 22 a favor.

6. Línies prioritàries de gestió de la junta directiva

El president va exposar en aquest punt els camins prioritaris que des del club es vol seguir durant el 2015. Va fer especial esment en la recerca de nous socis, individuals i també empresarials sota la campanya 'soci 1907'. Va comentar als presents que el dia 16 de gener es reunirà la Fundació Privada Esportiva Europa per formalitzar una nova organització patronal. A nivell solidari va confirmar un acord de col·laboració amb la Fundació Barraquer que permetrà, entre d'altres conceptes, seguir realitzant el partit solidari contra la ceguesa. El president va manifestar que tots els europeistes s'havien de congratular pels nous estatuts de l'entitat i va confimar que durant gener es crearien les noves comissions internes del club que el text de la carta magna obliga.

El màxim dirigent europeista va recordar el canvi de format i les millores comunicatives de ceeuropa.cat i que el portal web oficial del club serà molt més interactiu en el futur podent realitzar gestions i tràmits en línia. Les obres de millora del Camp de l'Àliga també van formar part del discurs del president, qui va avançar que durant l'inici del 2015 s'incorporaran 4 nous directius a la junta. Un d'ells, Roger Morell, present a la sala, va ser presentat als socis.

7. Altres

El vicepresident Arturo Ramírez va donar pas al punt 8 de precs i preguntes en considerar, de conformitat amb els presents, que qualsevol tema 'altres' quedava exposat i explicat en punts anteriors.

8. Precs i preguntes

A les 22:09 hores els socis van prendre la paraula. Van intervenir un total de 7 socis i sòcies formulant preguntes, dubtes, queixes, observacions i peticions sobre:

* Número de directius presents als documents del registre d'entitats esportives.
* Mode de sortida i condicions vers dos responsables administratius d'oficines.
* Regularització, legalització i cotització de tots els treballadors i col·laboradors.
* Noms dels nous directius que entraran el 2015.
* Explicacions sobre el cas del pare d'un jugador cadet que va insultar entrenadors del club.
* Reflexions sobre l'entrada de Jaume Llauradó a la Fundació.
* Preocupació sobre la imatge, formes, retrets i explicacions en les darreres assemblees generals.
* Observacions legals sobre assignacions salarials
* Observacions jurídiques sobre el cas del pare del jugador cadet.
* Reclamacions en nom d'un soci per reformular la seva numeració de carnet.

A les 22:42 hores, 3 hores i 10 minuts després de l'inici de l'acte, va finalitzar l'Assemblea General Ordinària 2014 de socis i sòcies del Club Esportiu Europa.

No trobes l'article que busques?
Si busques un anterior a Juny del 2014, probablement sigui a la Hemeroteca

acidH TEB SpecialOlympics Footters