Agenda
Resultats
Preu Entrades
Acreditacions

Noticies FemenI 2223
Noticies CasaVicens

Comunicat oficial: Dimissió del Síndic

01 Setembre 2016 Redacció
Javier Latorre Javier Latorre Arxiu CE Europa (Àngel Garreta)

El Síndic dels Socis i Sòcies del club, Javier Latorre, va presentar ahir per escrit la seva dimissió del càrrec que ocupava fins a la data.

El CE Europa va rebre la notificació del fins ahir Síndic i en breu obrirà novament la comissió d'expresidents més antics del club encarregada de proposar el seu substitut al càrrec segons resa el capítol 4, article 76, punt 3, dels Estatuts del club.

L'entitat agraeix a Javier Latorre les funcions desenvolupades fins ara al capdavant de la figura del Síndic. El club notificarà el seu relleu quan el nou Síndic hagi estat designat i hagi acceptat aquest nomenament.

Procediment pel nomenament del Síndic: capítol 4, article 76, punt 3

Per poder ser nomenat Síndic de les sòcies i socis del Club s’han de complir els requisits següents:

a) El càrrec de Síndic de les sòcies i socis ha de recaure en una sòcia o soci del Club de prestigi reconegut, en els quals concorrin les mateixes circumstàncies que exigeixen els presents Estatuts per a ser elegida o elegit membre de la Junta Directiva.

b) Per ser designat el Síndic de les sòcies i socis serà necessari no haver tingut cap mena de relació professional o empresarial amb el Club, ja sigui de forma directa o per mitjà de persona jurídica interposada.

c) Tampoc podrà ser designat com a Síndic de les sòcies i socis qui sigui familiar, ja sigui en línia directa o col·lateral, fins al quart grau, de cap membre de la Junta Directiva vigent o treballador del Club.

d) El càrrec de el Síndic de les sòcies i socis és incompatible amb la condició de membre de la Junta Directiva, de la Junta Electoral i de la Mesa Electoral, candidat a President o Presidenta, o membre d’una candidatura si s’escau, i no pot pertànyer a cap comissió o comitè consultiu, tècnic o disciplinari.

e) El Síndic de les sòcies i socis, un cop designat, no pot establir cap mena de relació professional o empresarial amb el Club durant tot el mandat de la Junta Directiva que l’hagi proposat.

f) La designació del Síndic de les sòcies i socis s’ha de fer a proposta dels tres expresidents o expresidentes més antics o antigues del Club. En cas de no ser possible la presència d’un dels expresidents o expresidentes esmentats, en el seu lloc, es considerarà l’opinió de la sòcia o soci més antic del Club. Si es produïssin dues absències d’expresidents o expresidentes, es considerarà l’opinió de les dues sòcies o socis més antics del Club, i en cas de no disposar de la presència de cap expresident o expresidenta, seran les tres sòcies o socis més antics del Club qui designaran el Síndic de les sòcies i socis. Si no fos possible la presència d’algú de les sòcies i socis esmentats, serà substituït per la sòcia o soci següent en ordre d’antiguitat.

g) Aquesta designació del Síndic de les sòcies i socis ha de ser ratificada per l’Assemblea General amb majoria simple dels assistents que siguin presents en la votació.

 

No trobes l'article que busques?
Si busques un anterior a Juny del 2014, probablement sigui a la Hemeroteca

acidH TEB SpecialOlympics