Agenda
Resultats
Preu Entrades
Acreditacions

Convocatòria de l'Assemblea General Ordinària de socis i sòcies del club

11 Novembre 2022 Redacció
Convocatòria d'Assemblea Convocatòria d'Assemblea CE Europa

L'Assemblea 2022 tindrà lloc el proper dimecres 30 de novembre a les 18:30 hores en primera convocatòria als Lluïsos de Gràcia.

D'acord amb l'article 36.2 dels estatuts del club, el club informa als seus associats de la convocatòria de l'Assemblea General Ordinària de socis i sòcies del CE Europa.

DATA: Dimecres 30 de novembre del 2022
HORA: 18:30 h. en primera convocatòria i 19 h. en segona
LLOC: Lluïsos de Gràcia (Plaça del Nord, 7)


ORDRE DEL DIA

1- Aprovació, si s'escau, de l'acta de l'Assemblea anterior.

2- Memòria d'activitats i esportiva de l'exercici 2021/2022.

3- Informe del President.

4- Presentació i aprovació, si s'escau, de la liquidació i estat de comptes de l'exercici 2021/2022.

5- Presentació i aprovació, si s'escau, del pressupost de l'exercici 2022/2023.

6- Ratificació del càrrec com a vocal de la Junta Directiva del senyor Albert Boada i Ubach.

7- Informe anual del Síndic de les sòcies i socis.

8- Informe anual de la Comissió de Control i Transparència.

9- Informe anual de la Comissió de Disciplina Social.

10- Torn obert de paraules.

 

IMPORTANT

D'acord amb l'article 37 dels estatuts del club, per poder assistir a l'Assemblea caldrà ser major d'edat, tenir un any d'antiguitat com a soci o sòcia i estar al corrent de pagament de la quota del carnet de soci o sòcia.

D'acord amb l'article 44 dels estatuts del club, els socis i sòcies tindran a la seva disposició, per a consulta reservada a les oficines del club, la següent documentació: informe de l'auditoria de comptes, informe de la liquidació del pressupost 2021/2022, balanç i compte de resultats de l'exercici 2021/2022 i pressupost de l'exercici 2022/2023. Aquesta documentació es podrà consultar a l'oficina del club dels dies 14 al 29 de novembre (en horari de 16 a 19:30 hores de dilluns a dijous i de 16 a 18:30 hores els divendres).

 

No trobes l'article que busques?
Si busques un anterior a Juny del 2014, probablement sigui a la Hemeroteca

acidH TEB SpecialOlympics