Política comunicativa durant les eleccions

21 Gener 2017
Butlletes d'avals Butlletes d'avals Arxiu CE Europa (Àngel Garreta)

Els mitjans oficials del Club Esportiu Europa resten a disposició dels candidats per explicar el seu programa i el seu equip directiu als socis.

D'acord amb la Junta Electoral, els mitjans oficials del club exposen el següent:

Seguiment intern

Els mitjans oficials del club han cobert i cobriran les informacions i notícies derivades de les eleccions a President i Junta Directiva sota els criteris de rigor, professionalitat i imparcialitat en la informació facilitada. El tractament de les diferents candidatures serà igualitari en proporció, mida i contingut independentment de la candidatura a cobrir. A nivell web, els mitjans del club cedeixen idèntic espai comunicatiu en cada cas i en igual nombre d’aparicions. La web oficial de l’Europa publicarà els programes electorals de les dues candidatures presentades des del mateix moment de l'inici de la campanya i quan aquests siguin facilitats als responsables de premsa.

És responsabilitat de les candidatures decidir el moment en què fan arribar aquesta informació per publicar dins el portal web, sense que això impedeixi a alguna de les candidatures la publicació del seu programa en el mateix moment de l'entrega. Els mitjans oficials del club i els professionals del departament no es fan responsables de l'absència o demora de contingut no facilitat a temps per les candidatures. El contingut del programa no serà responsabilitat dels mitjans oficials del club sinó de les candidatures que s’hi presentin.

Els mitjans oficials del club, en proporció a la seva capacitat i recursos humans, intentaran documentar gràficament tots els actes de campanya de les dues candidatures. Així mateix, la pàgina web oficial del club posa a disposició de les dues candidatures un espai d'agenda per a publicar, si així és voluntat de les parts, els dies, hores i llocs de trobada per a reunions amb socis.

Seguiment extern

El departament de premsa facilitarà, si les candidatures no expressen el contrari, els contactes i possibilitat d'entrevistes que vulguin realitzar mitjans informatius independents i externs a l’Europa. Tots els arxius gràfics, sonors i documentals que pugui registrar el departament de premsa podran ser posats a disposició de mitjans externs per tal de garantir el cobriment informatiu de la campanya electoral.

Incidències de campanya

Els mitjans oficials del club respondran, davant qualsevol incidència no ordinària de la campanya, segons el mandat rebut, en cada cas, per la Junta Electoral (fins el dia 28 de gener) o per la Mesa Electoral (el dia 29 de gener), no responsabilitzant-se en cap cas de la comunicació emesa o l'absència de la mateixa.

 

No trobes l'article que busques?
Si busques un anterior a Juny del 2014, probablement sigui a la Hemeroteca

acidH TEB SpecialOlympics