agenda

barra-banner-1
barra-banner-1
barra-banner-1

Convocatòria d'Assemblea Extraordinària de socis el 18 de desembre

30 Novembre 2017 Redacció
Imatge de la darrera Assemblea Ordinària Imatge de la darrera Assemblea Ordinària Arxiu CE Europa (Àngel Garreta)

D'acord amb l'article 36 dels Estatuts del Club Esportiu Europa, el club convoca una nova Assemblea, aquesta de caràcter extraordinari.

Data: Dilluns 18 de desembre del 2017
Hora: 19 hores en primera convocatòria i 19:30 hores en segona convocatòria
Lloc: Centre Moral i Instructiu de Gràcia, 'El Centre' (c/ Ros de Olano, 9)

Ordre del dia

1) Aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea Ordinària del 21 de setembre, prèvia votació de les esmenes presentades.

2) Presentació i aprovació, si s’escau, de la liquidació i estat de comptes de l’exercici 2016-2017.

3) Ratificació dels membres de la Comissió de Control i Transparència.

4) Proposta de revisió dels Estatuts.

5) Precs i preguntes.


D’acord amb l’article 37 dels Estatuts del club, per poder assistir a l’Assemblea caldrà ser major d’edat, tenir un any d’antiguitat com a soci i estar al corrent de pagament de la quota del carnet de soci o sòcia.